De Rutbeek Schoolvaardigheid is een tweedaagse sportdag die wordt gehouden op het recreatiepark “Het Rutbeek”. Deze dag duurt van 09.00 uur tot 15.00 uur. De sportdag is voor alle leerlingen van de groepen 7 en 8 (+/-3600) van alle scholen voor primair onderwijs en speciaal onderwijs in de Gemeente Enschede.

De sportdag wordt georganiseerd door de schoolvaardigheidscommissie die bestaat uit een medewerker Sportstimulering van Sportaal en vakleerkrachten van Bewegingsonderwijs Enschede. Verder worden we geholpen door vrijwilligers van Timberland, scholieren uit het Voortgezet Onderwijs, studenten van ROC Sport & Bewegen en Handel & Administratie en stagiaires van de (C)ALO.


De doelstellingen van de Rutbeek Schoolvaardigheid zijn:

  • de leerlingen op een actieve en sportieve wijze enthousiasmeren en motiveren;

  • de leerlingen een individuele en groepsmatige bewegingsactiviteit laten ervaren;

  • de leerlingen een prestatieve en recreatieve bewegingsactiviteit laten ervaren;

  • de samenwerking en integratie tussen de scholen in de Gemeente Enschede verbeteren en waar mogelijk stimuleren (tussen deelnemende scholen en scholen die vrijwilligers leveren);

  • het verbeteren van de onderlinge samenwerking tussen leerlingen van scholen in het primair en speciaal onderwijs;

  • het aanbieden van activiteiten die moeilijk in een gymzaal te realiseren zijn (minikamp en junglebaan);

  • een aantal kernactiviteiten die in de reguliere lessen bewegingsonderwijs aan bod komen te meten tijdens de vaardigheidsproeven (hoogspringen, verspringen, mikken, sprinten, enz.).


De Rutbeek Schoolvaardigheid laat kinderen deelnemen aan 5 onderdelen:

De Warming-up

Om de leerlingen in de sfeer van de sportdag te brengen en de spieren klaar te stomen, wordt een gezamenlijke warming-up gehouden op het grote veld van het Rutbeek. Vanaf een podium worden verschillende oefeningen en bewegingen uitgevoerd op de maat van de muziek.

IMG_4113.JPG

IMG_4136.JPG

De Vaardigheidsproeven

Dit zijn 14 activiteiten (o.a. hoog- en verspringen, balwerpen, hardlopen etc.) waarbij de leerlingen individueel een prestatie moeten leveren. De scores van de 14 activiteiten worden genoteerd en verwerkt tot een diploma. Doel is de individuele prestatie.


De Minikamp

Veertien scholen strijden tegen elkaar in 3 verschillende groepsactiviteiten. Door middel van samenwerking wordt er een teamprestatie geleverd waarbij een zo snel mogelijke tijd moet worden gerealiseerd. Doel is samenwerking en groepsprestatie.

IMG_4191.JPG

IMG_7734.JPG

De Junglebaan

Deze bestaat uit 7 verschillende onderdelen (o.a. steile wand, liaanzwaaien, touwbrug, bandenloop, etc.). Het zijn uitdagende activiteiten waarin spanning en avontuur voorop staan. Doel is beleving en ontdekking.


Het Eindspel

Op het grote veld van ”Het Rutbeek” strijden de scholen tegen elkaar in een Zweeds loopspel.  De vragen staan op tientallen borden verdeeld over het hele veld. Rennen dus! Verder is dit spel van belang als zijnde leuke gezamenlijke afsluiting net als in de gymles.

IMG_7736.JPG

Prijzen

De winnaar van het eindspel krijgt een prijs evenals de winnaar van het minikamp. Er is een speciale milieu-prijs voor de school die zijn verzamelplek het schoonst houdt. Uiteindelijk krijgen alle kinderen die mee hebben gedaan aan de vaardigheidsproeven hiervoor een diploma. Deze diploma's worden enkele dagen na deze sportdag naar de school gestuurd.Wilt u zich als sponsor verbinden aan dit fantastische sportevenement, neem dan contact met ons op.