Menzis Schoolvaardigheid 2018

De Menzis Schoolvaardigheidsdagen zitten er weer op. Een hele hete eerste dag en een hele regenachtige tweede dag kenmerkten deze 30e editie. Helaas moesten we vrijdag halverwege stoppen omdat het te lang bleef regenen. 

Voor het eerst dit jaar is de SchoolvaardigheidApp gebruikt door de juffen en meesters van de scholen. Ongeveer de helft heeft dit met succes gedaan. De rest heeft de formulieren ingevuld waarna de scores nog ingevoerd werden door de studenten van ROC Handel en Administratie. De diploma's komen jullie kant op!

Dank aan alle studenten, vrijwilligers, Het Rutbeek, EHBO, vakleerkrachten, ouders en begeleiders. Tot volgend jaar!