Sport Extra

Sport Extra is een initiatief van de gemeente Enschede om kinderen te helpen, die moeite hebben met het instromen bij een reguliere sportvereniging. In de gymzaal ga je in een kleine groep, onder begeleiding van een vakleerkracht bewegingsonderwijs (gymleraar), ontdekken hoe geweldig sporten is. Het doel is om deze kinderen te laten doorstromen naar de sportvereniging.

Voor meer info klik hier