Motorisch Remedial Teaching (MRT)

In de praktijk blijkt dat gemiddeld 10% van de basisschoolkinderen een grote achterstand in de motoriek heeft en dus in aanmerking komt voor extra zorg. Deze zorg kan bestaan uit Motorische Remedial Teaching (MRT). MRT is gedefinieerd als het verlenen van extra onderwijshulp in het kader van de bewegingsopvoeding. De doelstelling van de MRT is: motorische achterstanden verkleinen, opheffen en grotere motorische achterstanden voorkomen.

De MRT wordt in de Gemeente Enschede in vier stadsdelen na schooltijd gegeven, twee maal per week. Deze lessen worden verzorgd door speciaal daarvoor opgeleide vakleerkrachten Bewegingsonderwijs. Er zijn voor de ouders geen kosten verbonden aan de MRT-lessen. Lees verder...