Schoolzwemmen Glanerbrug

Op donderdag 20 februari werd in zwembad De Brug het jaarlijkse zwemtoernooi voor Glanerbrugger scholen gehouden. De organisatie was in handen van zwemclub Avanti, die door vakleerkracht Ronald Heijboer waren benaderd om het toernooi in goede banen te leiden. In totaal waren er 9 vrijwilligers/medewerkers bereid gevonden, waardoor het allemaal zeer soepeltjes is verlopen.
Om 13.15 uur stonden er 16 teams van 6 verschillende scholen aan de start, hetgeen betekende dat er ongeveer 110 deelnemers waren. Een schitterend aantal!
De teams bestreden elkaar op de volgende onderdelen: 2 zwemmers op de 50 m schoolslag, 2 zwemmers op de 50 m rugslag, 2 zwemmers op de 50 m vrije slag en 6 zwemmers op de 6 x 25 m estafette vrije slag. De tijden van alle individuele zwemmers en de estafette werden bij elkaar op geteld om tot een eindklassement te komen.
Onder luide toejuichingen en met groot enthousiasme hebben alle deelnemers hun uiterste best gedaan voor een zo goed mogelijk resultaat.

De top 3 van dit jaar is:
1e plaats: OBS Glanerbrug Noord (Totaaltijd: 7.45.27)
2e plaats: IBS De Eschmarke 1 (Totaaltijd: 7.47.26)
3e plaats: St. Gerardus 1 (Totaaltijd: 8.07.36)

Gezien het grote enthousiasme onder deelnemers, toeschouwers en medewerkers kan er gesproken worden over een zeer geslaagd evenement, dat volgend schooljaar zeker weer op de agenda moet worden gezet.

Ronald Heijboer

Transient
Transient
Transient
Transient
Transient