Bewegingsonderwijs cruciaal voor ontwikkeling

Bewegingsonderwijs is cruciaal voor de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Er zijn wetenschappelijke aanwijzingen dat sport en bewegen bijdragen aan betere onderwijsresultaten en verzuim en uitval verminderen. Bovendien levert goed bewegingsonderwijs Een bijdrage aan een actieve en gezonde leefstijl. Maar hoe past voldoende goed bewegingsonderwijs In het drukke lesprogramma? Het ministerie van OCW heeft filmpjes laten maken om dit belang duidelijk te maken. Een lange en een korte versie.