FBK Games | Schoolatletiek

Op vrijdag 24 mei zijn de FBK Games gehouden voor basisscholen uit de regio Twente. Over 4 dagdelen hebben zo’n 40 klassen van zo’n 20 scholen deelgenomen uit de groepen 7 en 8. We starten met een gezamenlijke warming-up om vervolgens 5 individuele onderdelen af te werken; hordelopen, sprint, verspringen, kogelstoten en speerwerpen (met raket). Elk kind kreeg een nummer opgespeld en heeft twee pogingen per onderdeel. De scores werden bijgehouden door de groepsleerkrachten. Deze konden zij vervolgens op diploma’s noteren.

Afsluitend hebben de scholen een aangepaste estafette gelopen tegen elkaar. Er werd heen en terug gelopen over 60 meter, waardoor de stokjes frontaal moesten worden over gegeven. Dit leidde tot een aantal rondvliegende stokjes. Desalniettemin een prachtige ervaring in het FBK stadion te Hengelo.