schoolzwemmen

Schoolzwemmen 2015

Op donderdagmiddag 12 maart is in zwembad De Brug in Glanerbrug het schoolzwemtoernooi van de gemeente Enschede gehouden. De organisatie was in handen van zwemclub Avanti, i.s.m. het badpersoneel van zwembad De Brug, de Enschedese Zwembaden N.V.  en de afd. ONS van de gemeente Enschede.

Er deden 12 teams mee van 8 verschillende scholen, hetgeen betekende dat er ca. 100 zwemmers de strijd met elkaar hebben aangebonden.

De wedstrijdleiding was in handen van zwemvereniging Avanti en zij zorgden voor een zeer soepel verlopend toernooi. Het toernooi ging om 13.00 uur van start. De teams bestonden uit 6-8 personen en het waren allemaal mix-teams van jongens en meisjes. Elk team diende de volgende zwemslagen en afstanden te zwemmen: 2 x 50 m. schoolslag, 2 x 50 m. rugslag, 2 x 50 m. vrije slag en een estafette van 6 x 25 m. vrije slag. Alle tijden van een team werden vervolgens bij elkaar geteld om tot de totaaltijd per team te komen.

Onder luide toejuichingen van ouders, leerkrachten en teamgenoten deden alle zwemmers hun uiterste best om zo snel mogelijk de finish te bereiken. Voor sommige deelnemers bleek de afstand van 50 m. een hele kluif! Zware sport, dat wedstrijdzwemmen!

Na afloop ontvingen alle deelnemers een vaantje en de 4 snelste teams kregen een beker. De top 4 zag er als volgt uit:

1. Obs Glanerbrug Noord ( met afstand de snelste tijd!)

2. De Troubadour

3. Ibs De Eschmarke

4. Obs Park Stokhorst 1

Gezien het enthousiasme van zowel zwemmers als begeleiders is de conclusie gerechtvaardigd dat het schoolzwemtoernooi volgend schooljaar zeker weer plaats moet vinden, al sprak de organisatie de hoop uit dat ze dan een groter aantal deelnemers mogen begroeten.

Schoolzwemmen Glanerbrug

Op donderdag 20 februari werd in zwembad De Brug het jaarlijkse zwemtoernooi voor Glanerbrugger scholen gehouden. De organisatie was in handen van zwemclub Avanti, die door vakleerkracht Ronald Heijboer waren benaderd om het toernooi in goede banen te leiden. In totaal waren er 9 vrijwilligers/medewerkers bereid gevonden, waardoor het allemaal zeer soepeltjes is verlopen.
Om 13.15 uur stonden er 16 teams van 6 verschillende scholen aan de start, hetgeen betekende dat er ongeveer 110 deelnemers waren. Een schitterend aantal!
De teams bestreden elkaar op de volgende onderdelen: 2 zwemmers op de 50 m schoolslag, 2 zwemmers op de 50 m rugslag, 2 zwemmers op de 50 m vrije slag en 6 zwemmers op de 6 x 25 m estafette vrije slag. De tijden van alle individuele zwemmers en de estafette werden bij elkaar op geteld om tot een eindklassement te komen.
Onder luide toejuichingen en met groot enthousiasme hebben alle deelnemers hun uiterste best gedaan voor een zo goed mogelijk resultaat.

De top 3 van dit jaar is:
1e plaats: OBS Glanerbrug Noord (Totaaltijd: 7.45.27)
2e plaats: IBS De Eschmarke 1 (Totaaltijd: 7.47.26)
3e plaats: St. Gerardus 1 (Totaaltijd: 8.07.36)

Gezien het grote enthousiasme onder deelnemers, toeschouwers en medewerkers kan er gesproken worden over een zeer geslaagd evenement, dat volgend schooljaar zeker weer op de agenda moet worden gezet.

Ronald Heijboer

Transient
Transient
Transient
Transient
Transient