ISBN  9789035231771, 320 blz, €115,95

ISBN 9789035231771, 320 blz, €115,95

Om de motorische ontwikkelingen van de kinderen te volgen maken wij gebruik van het Leerlingvolgsysteem Bewegen en Spelen van Hans Stroes en Wim van Gelder. Dit leerlingvolgsysteem bewegen en spelen heeft als doel om:

  • meer inzicht en mogelijkheden te krijgen in het (effectief) observeren en registreren van bewegen en spelen van kinderen;
  • de observaties te koppelen aan suggesties om de ontwikkeling van kinderen die specifieke behoeften hebben op het gebied van bewegen en spelen, te stimuleren.

Het leerlingvolgsysteem is ontwikkeld vanuit de visie dat een leerkracht met name voor de mindere beweger, een essentiële rol kan spelen in de bewegingsontwikkeling en bewegingsbeleving. 


Binnen onze Gemeente wordt dit Leerlingvolgsysteem gebruikt om achterstanden bij de kinderen in het primair onderwijs te signaleren. Alle vakleerkrachten testen de kinderen jaarlijks (groep 1 t/m 6) op vier motorische vaardigheden, ook wel de vier S'en genoemd, namelijk;

  1. Stilstaan (statisch evenwicht)
  2. Springen - coördinatie (coördinatie)
  3. Springen - kracht (dynamisch evenwicht + sprongkracht)
  4. Stuiten (oog-hand/oog-lichaam coördinatie)

(daarnaast zijn er nog een x-aantal vaardigheden waarop getest wordt maar die zijn nog niet Enschedebreed vastgelegd)

Met de uitkomst van deze vier tests krijgen we een algeheel beeld van de motorische vaardigheden van het kind en kunnen we de motorische ontwikkeling nauwkeurig volgen. 

Mocht een kind op één of meerdere vaardigheden een zorgelijke achterstand laten zien dan is de vervolgstap een gesprek aan te gaan met ouders, groepsleerkracht en intern begeleider om het kind, indien nodig, door te verwijzen naar MRT of Kinderfysiotherapie voor extra zorg.