Een ongevallenregistratie kan inzicht verschaffen in wat er feitelijk gebeurt aan ongelukken en blessures tijdens lessen bewegingsonderwijs. Zo kan worden beoordeeld of een ongeluk/blessure een incident was of regelmatig voorkomt. Daar komt bij: dankzij de ongevallenregistratie kunt u ouders achteraf precies vertellen wat er is gebeurd als zij daarom vragen. De kracht van de registratie is: meten is weten! Door bij te houden waar wat gebeurt, kan preventie op maat worden ontwikkeld. Een ongevallenregistratie is beslist geen middel om lessen te beoordelen. Het mag ook geen papieren tijger worden waar eindeloos veel kostbare tijd in gestoken wordt.

Apenkooi is een spel waarbij de kans op ongelukken groot kan zijn, denk daarom goed na over de opstelling van het materiaal!

Apenkooi is een spel waarbij de kans op ongelukken groot kan zijn, denk daarom goed na over de opstelling van het materiaal!

Als er nauwelijks ‘serieuze’ ongelukken gebeuren, is het niet nodig om dure of onprettige veiligheidsmaatregelen te nemen. Maar ongevallenregistratie kan ook een pleidooi voor een oplossing versterken. Als u kunt aantonen dat in een bepaalde situatie vaak (en/of ernstige) ongelukken gebeuren, kan dat sneller een oplossing forceren. Door uw registratie terug te koppelen naar de schooldirectie kunt u samen oplossingen zoeken en bespreken.