Sport Extra

Al een aantal jaren zien wij als vakleerkrachten bewegingsonderwijs, dat sommige leerlingen van het primair onderwijs moeite hebben met het instromen bij reguliere sportverenigingen. Het probleem is vaak dat deze kinderen niet goed durven of motorisch niet sterk genoeg zijn om goed te kunnen functioneren binnen een normale sportvereniging. Angst en onzekerheid is vaak een van de redenen dat dit niet lukt.

Voor kinderen die moeite hebben met instromen bij reguliere sportverenigingen.

Om die reden hebben we in Enschede Sport Extra in het leven geroepen. Aan kleine groepen kinderen wordt een sportaanbod gedaan in een voor deze kinderen overzichtelijke en vooral veilige omgeving. Dit onder begeleiding van goed opgeleide leerkrachten bewegingsonderwijs. De leerkrachten hebben bijna allemaal de specialisatie Motorische Remedial Teaching gedaan en hebben dus veel inzicht in het bewegen en de motoriek van kinderen. Het is de bedoeling dat kinderen hier sporten als leuk gaan ervaren en dat er voor gezorgd wordt dat kinderen uiteindelijk wel kunnen instromen in een reguliere sportvereniging.

Het doel van de lessen is de kinderen te laten ervaren dat bewegen leuk is. De lessen worden afgestemd op de vraag en de behoeften van de kinderen. Soms zullen sportverenigingen uitgenodigd kunnen worden om demonstratielessen te geven.

Verwijzingen naar Sport Extra vinden meestal plaats door de vakleerkrachten bewegingsonderwijs op de scholen, maar ook de ib-ers op de scholen kunnen verwijzen. Mochten er ouders zijn die hun kind graag naar deze Sport Extra lessen willen laten gaan, dan kunnen zij het beste contact opnemen met de vakleerkracht of de ib-er op de school van hun kind. Deze kan dan contact opnemen met de Sport Extra docent in zijn of haar wijk en zorgen dat het kind een plaats krijgt in een van de groepen.

Aangezien er op verschillende plaatsen en op verschillende tijdstippen Sport Extra wordt aangeboden is er voor iedereen die interesse heeft in en in aanmerking komt voor Sport Extra, wel een tijdstip waarop men naar Sport Extra kan gaan. Dat mag in een andere wijk zijn dan die waarin men woont, mocht dat beter uit komen.

 

Verdere informatie is te verkrijgen via:

Marieke Rolink | Gemeente Enschede

m.rolink@sportaal.nl | 053-4817757

Cor Kuiper | Coördinator Sport Extra 

corkuiper55@gmail.com