In 2010 is er een Vakwerkplan ontwikkeld in opdracht van de scholenbesturen van Stichting Consent, Stichting KOE en Stichting VCO. Vier vakleerkrachten, Jeroen Bolster, Bernadet Grundel, Marja Greven en Jan-Herman Wilmink, hebben dit in samenwerking met ons netwerk geschreven. Daarbij hebben zij specialistische begeleiding gekregen van Chris Mooy en Marko van Berkel van de SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling).

Het Vakwerkplan bevat 5 mappen; een theoriemap een lesstofmap voor groep 1/2 en voorbeeldleskaarten voor de groepen 3/4, 5/6 en 7/8.

Het Vakwerkplan bevat 5 mappen; een theoriemap een lesstofmap voor groep 1/2 en voorbeeldleskaarten voor de groepen 3/4, 5/6 en 7/8.

Met dit vakwerkplan willen we een kwaliteitsimpuls geven aan het bewegingsonderwijs in het primair onderwijs en speciaal basisonderwijs binnen de gemeente Enschede. Midden jaren vijftig heeft de gemeente Enschede gekozen voor vakleerkrachten bewegingsonderwijs in het primair onderwijs en speciaal basisonderwijs. In 1984 hebben zij een vakwerkplan voor het bewegingsonderwijs voor de gemeente Enschede geschreven.  Dit vakwerkplan is verouderd en voldoet niet meer aan de huidige normen en de hedendaagse bewegingscultuur.  Het feit dat het vakwerkplan gedateerd is, heeft er toe geleid dat er door de meeste scholen niet of nauwelijks meer gebruik van wordt gemaakt. De scholen werken met een eigen plan, een bestaande methode of zelfs zonder plan. 

Met het schrijven van het Vakwerkplan: 

  • willen we voldoen aan de wettelijke kerndoelen voor het bewegingsonderwijs;

  • streven we naar een actuele en eenduidige werkwijze voor het vak bewegingsonderwijs door vak- en groepsleerkrachten;

  • kunnen we een longitudinale lijn (doorgaande lijn) in het bewegingsonderwijs voor de leerlingen van groep 1 t/m 8 bewerkstelligen;

  • ondersteunen we de groepsleerkrachten vakinhoudelijk en didactisch, o.a. door middel van voorbeeldlessen;

  • zijn we in staat een goede verantwoording af te leggen richting de onderwijsinspectie;

  • willen we de zorgverbreding eenduidig vormgeven (verwijzingen naar motorische remedial teaching, kinderfysiotherapie);

  • sluiten we aan bij de gemeentelijke sporttoernooien, schoolvaardigheidproeven en andere sportstimuleringsprojecten.